บริการของเรา

เพื่อนคู่คิดทางการตลาด

ด้วยประสบการณ์ในการขาย-การตลาดในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยาวนานกวา 35 ปี สามารถนำมาช่วยในการแนะนำเพื่อร่วมวางแผนทางการตลาดให้แก่คู่ค้าด้านธุรกิจ ช่วยให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถนำเสนอพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นผู้ชำนาญการในแต่ละแขนงธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นสื่อธุรกิจ กิจกรรมส่งเสริมการขาย งานวิจัยธุรกิจหรือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาเสริมศักยภาพ เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นว่า ทุกแผนการตลาดจะประสบความสำเร็จในการปฎิบัติ

มืออาชีพในการจัดจำหน่ายสินค้า

ด้วยทีมงานขายมืออาชีพ ที่สามารถกระจายขายสินค้าเข้าสู่ทุกช่องทางการขายทั่วประเทศ ทั้งโมเดิร์นเทรด, ร้านค้าส่ง,ร้านค้าปลีก, ช่องทางพิเศษ, ช่องทางอุตสาหกรรม ฯลฯ ผนึกกำลังประสานกับทีมงานจัดเรียงสินค้า (Merchandiser) ช่วยให้สินค้าถูกจัดเรียงบนชั้นวางของร้านค้า อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคในการหาซื้อได้ง่าย

ระบบการจัดเก็บดูแลคุณภาพสินค้าเพื่อการส่งมอบ

ระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มีมาตรฐานมืออาชีพ ควบคุมการรับและเบิกจ่ายสินค้าด้วยระบบไอทีที่ทันสมัย ช่วยให้การจัดการบริหารอายุสินค้า (FIFO) ได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพอีกทั้งระบบการจัดส่งสินค้า (Logistic) ที่ครอบคลุมการส่งในทุกพื้นที่ ด้วยการนัดหมาย และจัดส่งไปยังคลังจุดหมายปลายทางด้วยความเรียบร้อย และไม่เกิดความเสียหาย ตรงต่อเวลา นำมาซึ่งความพึงพอใจให้แก่ทุกๆคู่ค้าของบริษัทฯ

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ด้วยช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในหลาย ๆ ช่องทาง อาทิเช่น ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) , ซุปเปอร์สโตร์ , ร้านสะดวกซื้อ , ร้านค้าส่ง , ร้านค้าปลีก และยังรวมไปถึง ช่องทางออนไลน์ และการจัดกิจกรรมออกงานอีเวนต์ต่าง ๆ

PENS ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล