เกี่ยวกับเรา

OUR MISSION

เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ในประเทศไทย และ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

หุ้นส่วนธุรกิจ / คู่ค้า / พนักงาน

เรายกย่องคุณค่าของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ที่ไม่เพียงแค่หุ้นส่วนทางธุรกิจเท่านั้น หากแต่นับถือเสมือนหนึ่งเพื่อนแท้ทางการค้า ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพ และความสมดุลในผลกำไร เพื่อความเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกัน

การเคารพในธรรมชาติ

แม้ว่าผลกำไรสูงสุดจะเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบธุรกิจ แต่บริษัทฯ ก็เน้นในปัจจัยของการเคารพในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และจะไม่ยอมให้มีการคุกคามหรือละเมิดเป็นอันขาด

ความช่ำชองในธุรกิจ

ด้วยความทุ่มเทในการอบรม และพัฒนาบุคคลากรที่พร้อมจะให้บริการงานขาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและจดจำชื่อเสียงของบริษัท

การไม่หยุดนิ่งบนความสำเร็จในอดีต

เราจะไม่ยอมหยุดให้ความสำเร็จเดิมๆ มาหยุดยั้งการพัฒนางานบริหารด้านการขาย โดยการสนับสนุนให้นำเอาเทคโนโลยีใหม่มาปรับปรุงใช้อยู่ตลอดเวลา เพื่อการก้าวสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้

ความเป็นมืออาชีพ

เราภูมิใจที่จะดำรงสถานะของมืออาชีพที่ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการประกอบธุรกิจ นับตั้งแต่เปิดบริษัทฯ

ความเป็นผู้รอบรู้และทันกระแส

เรามุ่งมั่นศึกษาติดตามกระแสการตลาด ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมุ่งมั่นที่จะต้องทันและก้าวล้ำคู่แข่งขันเพื่อความสำเร็จของคู่ค้าธุรกิจ

PENS ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล