มาร่วมเป็นกำลังสำคัญกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรจำนวนมากถึง 600 คน ในปัจจุบัน แต่ด้วยการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วติดต่อกันทุกปี จึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างไม่ขาดสาย สามารถที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆได้ดังนี้

Traditional Trade Supervisor รับทุกภาค

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมงานของทีมขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการทํางานวางเป้าหมายให้ทีมขายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว
 • ช่วยแนะนําแนวทางการขาย กระตุ้นยอดขาย มอบหมายยอดขายและโปรโมชั่นประจําเดือน
 • ชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัท ออกตลาดเพื่อตรวจตลาดเยี่ยมลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำส่งผู้บริหารอนุมัติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน40ปี
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายด้าน Traditional Trade ไม่ต่ำกว่า 3ปี
 • สะดวกเดินทางทำงานต่างจังหวัด เพื่อตรวจตลาดเยี่ยมลูกค้า

PC Supervisor ประจำภาคภาคใต้ , ภาคเหนือ

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและติดตาม การทำงานของพนักงานจัดเรียง(PC) ประจำภาคที่ได้รับมอบหมาย
 • ลดปริมาณสินค้าหมดอายุ
 • แลประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจัดเรียง เพื่อเพิ่มยอดขาย
 • ประสานงานทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร
 • อบรมการทำงานให้พนักงานจัดเรียง(PC) ในภาคที่ได้รับผิดชอบ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 35ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีภาวะการเป็นผู้นำ
 • สามารถจัดทริปทำงานด้วยตนเอง ชำนาญเส้นทางในภาคที่ต้นทำงาน
 • มีรถยนตร์ส่วนตัวเป็นของตนเอง
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Key Account Executive (ขายผ่าน Golden Place, food land, Villa, DIY )

รายละเอียดงาน

 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 35ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานขาย MT 1 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ ธุรกิจด้าน FMCG จะพิจารณารับเป็นพิเศษ ( ขายผ่าน supermarket)
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะดีมาก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศอายุไม่เกิน 35ปี
 • มีประสบการณ์ในสายงานขาย MT 1 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์ ธุรกิจด้าน FMCG จะพิจารณารับเป็นพิเศษ ( ขายผ่าน supermarket)
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันทีจะดีมาก

Executive secretary สือสารภาษาอังกฤษได้ดี

รายละเอียดงาน

 • ทำการนัดหมายการประชุม หรือการนัดพบให้กับผู้บังคับบัญชาและแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 • ตอบรับโทรศัพท์ อีเมล์ ที่สำคัญและส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตามผู้บังคับบัญชาไปประชุมหรือการนัดหมายที่สำคัญ พร้อมจดบันทึกการประชุมและส่งต่อข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมการประชุม จัดการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรายละเอียดอื่น ๆ สำหรับการเดินทาง
 • ติดต่อประสานงานกับบุคลลทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุไม่เกิน 40ปี
 • ใช้อุปกรณ์สำนักงานได้ในระดับดี โดยเฉพาะ MS, Excel
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

Marketing Executive ( FMCG )

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานโรงงานผู้ผลิตสินค้า และ ฝ่ายขาย
 • ศึกษาวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา
 • ใช้กลยุทธด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายในช่องทาง Traditional Trade, Modern Trade
 • วิเคราะห์วางแผน ทำการตลาด FMCG เพื่อเพิ่มยอดขาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์การตลาดด้านสินค้าอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Excel,Pivot , Powerpoint ได้ในระดับดี

พนักงานขาย เครดิต ( BUD’S Ice Cream )

รายละเอียดงาน

 • นำเสนอขายสินค้า และ แนะนำสินค้าให้กับร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า
 • เข้าพบลูกค้าตามองค์กรต่างๆ เพื่อสัมพันธ์ที่ดีตามแผนการขาย
 • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • บริหารการขายให้ตรงแผนงานที่วางไว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40ปี
 • ไม่จำวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานออกทริปได้
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ ขายเครดิต อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานธุรกิจประเภท ขายไอศครีม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายหน่วยรถ-เงินสด ( ทำงานต่างจังหวัด) รับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

 • เข้าพบลูกค้า – เสนอขายสินค้าของบริษัท ตามร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่
 • สรุปยอดขายแต่ละวัน ส่งหัวหน้า
 • นำเงินสดส่งเข้าบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นฝากธนาคาร โอนผ่าน 7/11 เป็นต้น
 • สิ้นทริปสรุปตัวเลข ทำการปิดค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่งบริษัท เป็นต้น
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(ไม่สามารถเลือกจังหวัดวิ่งงานได้ )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย เท่านั้น 

 • อายุ 20 – 33ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านงานขายหน่วยรถ หรือ งานขายประเภทอื่นๆ
 • สามารถทำงานเป็นทริปได้ ประมาณ24วัน วันที่ 25ประชุม 26-สินเดือนเป็นวันหยุด วันที่ 1 เริ่มขายสินค้า
 • สามารถทำงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้ มีที่พักให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เริ่มงานได้ทันที จะดีมาก 

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบทั้งภายในองค์กร
 • คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
 • ดูแลเรื่องเอกสารต่างๆ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
 • บุคคลิกภาพดี อดทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , V lookup , Pivot เบื้องต้นได้
 • มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ ทนต่อแรงกดดันได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการประสานงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ประสานงานอีเว้นท์ Co-Project (Event)

รายละเอียดงาน

 • จัดหาพนักงานPC ลงเค้าเตอร์ต่างๆในดีพาร์ท
 • ดูแลงานขายสด เช่น งานEvent และ งานFair
 • ดูแลและควบคุมพนักงานPart-Time แต่ละสาขา
 • คิดคำนวนค่าแรง,จัดทำใบเสนอราคา,ใบวางบิล และ ติดตามการทำจ่ายต่างๆ
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา
 • สะดวกเรื่องการเดินทางในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • บุคลิกภาพดี อดทน มีไหวพริบดี ทนต่อแรงกดดันในงานได้ดี
 • มีประสบการณ์ตรง 1-3 ปี ขึ้นไป

ผู้ช่วยพนักงานขาย (ขับรถขนส่งสินค้า)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับรถไปยังร้านค้าต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งสินค้า
 • จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อคสินค้าเวลานำส่งร้านค้า
 • เก็บเงินจากร้านค้า นำฝากเข้าบริษัท ทุกวัน
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี ต้องมีใบขับขี่ ท2.//บ2. ขึ้นไป
 • สะดวกทำงานเป็นทริป (วันที่ 1- 23วัน/เดือน)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยถูกจับดำเนินคดี
 • ไม่รับคู่สามี-ภรรยา
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • *สามารถเลือกภาค ปฎิบัติงานได้* ตามความถนัด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบุคคล เบอร์โทร 084-752-6424, 098-665-4793

Email: recruitment@pens.co.th

Line ID : pens8

PENS ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล