WELCOME TO OUR COMPANY

ความสำเร็จของคุณคือความภาคภูมิใจของเรา

เราให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นไม่ใช่เพียงแค่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันมายาวนานเรามีความภาคภูมิใจในจรรยาบรรณในการทำงานและรักษาความเชื่อมั่นในการทำงานของเรา

Read more...

WHY CHOOSE US?

Our Service

การวางแผนการตลาด

ด้วยประสบการณ์ในการขาย-การตลาดในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ยาวนานกวา 35 ปี สามารถนำมาช่วยในการแนะนำเพื่อร่วมวางแผนทางการตลาดให้แก่คู่ค้าด้านธุรกิจ ช่วยให้สามารถใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

Read more...

ตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้า

ด้วยระบบการจัดเก็บสินค้าคงคลังที่มีมาตราฐานมืออาชีพ ควบคุมการรับและเบิกจ่ายสินค้าด้วยระบบไอทีที่ทันสมัย ช่วยให้การจัดการบริหารอายุสินค้า (FIFO) ได้อย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพ อีกทั้งระบบการจัดส่งสินค้า (Logistic)

Read more...

ADVERTISEMENT