บริษัท Pensmarketing ทำบุญบริษัทฯ ในวันพ่อ ปี ๒๕๖๒

บริษัท Pensmarketing ทำบุญบริษัทฯ ในวันพ่อ ปี ๒๕๖๒

December 05, 2019

คณะผู้บริหารและพนักงาน


ร่วมกันทำบุญ ถวายสังฆทานและภัตตาหารเพล ณ. วัดทองบน พระราม 3
เนื่องในโอกาสวันชาติ , และวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562