พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Go Hair

พิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Go Hair

May 06, 2022

บริษัท ไพพรรณรัตน์ กรุ๊ป จำกัด โดย คุณวราภัสร์ ไพพรรณรัตน์ และ บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดย คุณเพ็ญนภา ธนสารศิลป์ และ คุณสุรัตน์ เกตุรัตนกุล ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บ.เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Go Hair ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลเส้นผม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565