กิจกรรมเพื่อสังคม ได้ร่วมแบ่งปันและปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

กิจกรรมเพื่อสังคม ได้ร่วมแบ่งปันและปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

January 01, 2022

กิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทฯ ได้ร่วมแบ่งปันและปฏิบัติเป็นประจำทุกปี

1. ชุมชนเจริญกรุง 85 แยก 6

2. ชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 79

3. ชุมชนถนนพระรามที่ 3 (หน้าวัดช่องลม)

4. ชุมชน 5/29 ถนนราษฏร์อุทิศ มีนบุรี