ร่วมงานกับเรา

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

ตำแหน่งงานว่าง

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรจำนวนมากถึง 600 คน ในปัจจุบัน แต่ด้วยการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วติดต่อกันทุกปี จึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างไม่ขาดสาย สามารถที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆได้ดังนี้