B’me By Wacoal (ปลุกยักษ์)

B’me By Wacoal (ปลุกยักษ์) ปลุกพลังใจ ปลุกไฟในการทำงาน บริษัท PensMarketing และทีมผู้บริหาร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดอบรมพนักงาน B’me เพื่อเพิ่มศักยภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติวิธีคิด สร้างแรงบันดาลใจและขวัญกำลังใจ ให้พนักงานทุกคนพัฒนาตนเองอยู่ ตลอดเวลา เพื่อให้มีความพร้อมรับมือในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา

PENS ใช้คุกกี้ เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและพัฒนาประสบการณ์การใช้งานให้กับผู้ใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล