ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีบุคลากรจำนวนมากถึง 600 คน ในปัจจุบัน แต่ด้วยการเติบโตของธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วติดต่อกันทุกปี จึงเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างไม่ขาดสาย สามารถที่จะเข้ามาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆได้ดังนี้

ผู้จัดการแผนกบัญชีสต๊อค

ผู้จัดการแผนกบัญชีสต๊อค

รายละเอียดงาน

 • บริหารทีมงานดูแล พัฒนา และควบคุมงานด้านบัญชีสินค้า
 • ตรวจสอบต้นทุน วิเคราะห์ผลแตกต่าง
 • ควบคุม ตรวจสอบคลังสินค้า
 • ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงิน และการลงบัญชี
 • ทำงานร่วมกับผู้บริหารเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ในตำแหน่ง ผู้จัดการต้นทุนไม่ต่ำกว่า 5ปีขึ้นไป
เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เจ้าหน้าที่กฎหมาย

รายละเอียดงาน

 • เป็นตัวแทนบริษัทฯ กระทำการฟ้องร้องคดีแพ่งและคดีอาญา
 • ติดตามทวงถามหนี้ ตรวจสอบสัญญาต่าง ๆ
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หญิง อายุ ไม่เกิน 35ปี ประสบการณ์ทำงาน 1ปีขึ้นไปด้าน กฎหมาย ว่าความ ต้องมีใบอนุญาตว่าความ
 • การศึกษาปริญาตรีด้านกฎหมาย / เนติบัณฑิต
 • สะดวกเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้บ้างเป็นครั้งคร่าว มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
ผู้จัดการแผนกการเงิน

ผู้จัดการแผนกการเงิน

รายละเอียดงาน

 • ตรวจเอกสารการทำรับ – ทำจ่าย – กระทบบัญชีทุกประเภท – ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ – ยื่นเสียภาษีทุกประเภท
 • ปิดบัญชีรายเดือน ทำงบงบกำไรขาดทุน ส่งให้ผู้บริหาร
 • ทำประมานการกลางปี ภงด.51 – ปิดบัญชีสิ้นปี
 • ยื่น บอจ 5 – ยื่น ภงด 50 – ยื่นแบบ ภงด 3 , 53 ภพ30 ภธ40
 • มี CPD และ CPA สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทได้
 • ดู cashflow ของบริษัท – ปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นเดือน เพื่อให้ค่าใช้จ่ายตรงเดือน
 • พร้อมวิเคาระห์งบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร – ประสานงานกับธนาคารในกรณีต่างๆ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี เช่น Oracle และสามารถใช้ MS. Excel ระดับดี ,
 • มีความละเอียดรอบขอบ,ซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง , มีความคิดสร้างสรรค์ , แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถควบคุมอารมณ์ ภายใต้ภาวะกดดันได้สูง
 • อายุ 35-47ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ 7-10ปี ขึ้นไป
Support Sale ( ธุรการประสานงานขาย ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

Support Sale ( ธุรการประสานงานขาย ) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

 • ประสานงาน ภายในองค์การเช่น จัดเตรียมข้อมูลให้พนักงานขาย
 • ดึงรายงานขายในแต่ละวัน
 • ติดตามงานเอกสารให้พนักงานขาย
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง
 • อายุ 25 – 40 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป

บุคคลิกภาพดี มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง

สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office , VLOOKUP , Pivot ได้ดี

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขายหน่วยรถ-เงินสด ( ทำงานต่างจังหวัด) รับนักศึกษาจบใหม่ รับทุกภาค จำนวนมาก

พนักงานขายหน่วยรถ-เงินสด ( ทำงานต่างจังหวัด) รับนักศึกษาจบใหม่

รายละเอียดงาน

 • เข้าพบลูกค้า – เสนอขายสินค้าของบริษัท ตามร้านค้าเดิมและร้านค้าใหม่
 • สรุปยอดขายแต่ละวัน ส่งหัวหน้า
 • นำเงินสดส่งเข้าบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่นฝากธนาคาร โอนผ่าน 7/11 เป็นต้น
 • สิ้นทริปสรุปตัวเลข ทำการปิดค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่งบริษัท เป็นต้น
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(ไม่สามารถเลือกจังหวัดวิ่งงานได้ )

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย เท่านั้น 

 • อายุ 20 – 33ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ ด้านงานขายหน่วยรถ หรือ งานขายประเภทอื่นๆ
 • สามารถทำงานเป็นทริปได้ ประมาณ24วัน วันที่ 25ประชุม 26-สินเดือนเป็นวันหยุด วันที่ 1 เริ่มขายสินค้า
 • สามารถทำงานพื้นที่ต่างจังหวัดได้ มีที่พักให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • เริ่มงานได้ทันที จะดีมาก 
พนักงานขาย เครดิต ( BUD'S Ice Cream ) รับภาคเหนือ และ ภาคใต้จำนวน2อัตรา

พนักงานขาย เครดิต  ( BUD’S Ice Cream )

รายละเอียดงาน

 •  นำเสนอขายสินค้า และ แนะนำสินค้าให้กับร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า
 •  เข้าพบลูกค้าตามองค์กรต่างๆ เพื่อสัมพันธ์ที่ดีตามแผนการขาย
 •  เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 •  บริหารการขายให้ตรงแผนงานที่วางไว

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40ปี
 • ไม่จำวุฒิการศึกษา
 • สามารถทำงานออกทริปได้
 • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ ขายเครดิต อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากเคยผ่านงานธุรกิจประเภท ขายไอศครีม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
Traditional Trade Supervisor รับทุกภาค

Traditional Trade Supervisor รับทุกภาค

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมงานของทีมขาย ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วางแผนการทํางานวางเป้าหมายให้ทีมขายที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว
 • ช่วยแนะนําแนวทางการขาย กระตุ้นยอดขาย มอบหมายยอดขายและโปรโมชั่นประจําเดือน
 • ชี้แจงเป้าหมายวัตถุประสงค์ของบริษัท ออกตลาดเพื่อตรวจตลาดเยี่ยมลูกค้า
 • ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนนำส่งผู้บริหารอนุมัติ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย
 • อายุไม่เกิน40ปี
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายด้าน Traditional Trade ไม่ต่ำกว่า 3ปี
 • สะดวกเดินทางทำงานต่างจังหวัด เพื่อตรวจตลาดเยี่ยมลูกค้า
ผู้ช่วยพนักงานขาย ต้องมี ท2//บ2 ขึ้นไป รับทุกภาคจำนวนมาก

ผู้ช่วยพนักงานขาย (ขับรถขนส่งสินค้า)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับรถไปยังร้านค้าต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งสินค้า
 • จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อคสินค้าเวลานำส่งร้านค้า
 • เก็บเงินจากร้านค้า นำฝากเข้าบริษัท ทุกวัน
 • งานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 •  

คุณสมบัติเพิ่มเติม

 • เพศ ชาย อายุ ไม่เกิน 40 ปี ต้องมีใบขับขี่ ท2.//บ2. ขึ้นไป
 • สะดวกทำงานเป็นทริป (วันที่ 1- 23วัน/เดือน)
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่เคยถูกจับดำเนินคดี
 • ไม่รับคู่สามี-ภรรยา
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • *สามารถเลือกภาค ปฎิบัติงานได้* ตามความถนัด
Marketing Executive ( FMCG )

Marketing Executive ( FMCG )

รายละเอียดงาน

 •  ติดต่อประสานงานโรงงานผู้ผลิตสินค้า และ ฝ่ายขาย
 •  ศึกษาวิเคราะห์ตลาดคู่แข่งเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล เช่น ผลิตภัณฑ์ ราคา
 •  ใช้กลยุทธด้านการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค
 • ทำการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายในช่องทาง Traditional Trade, Modern Trade
 • วิเคราะห์วางแผน ทำการตลาด FMCG เพื่อเพิ่มยอดขาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย – หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์การตลาดด้านสินค้าอุปโภคบริโภคจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ Excel,Pivot , Powerpoint ได้ในระดับดี
พนักงานขาย เครดิต Traditional Trade รับทุกภาค

พนักงานขาย เครดิต Traditional Trade  

รายละเอียดงาน

 • ขายสินค้าอุปโภค-บริโภค ตามร้านค้า และ หน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เพิ่มฐานลุกค้า ขยายยอดขาย ตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย
 • สะดวกทำงานต่างจังหวัด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 40ปี
 • สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้
 • ขับรถเกียร์กระปุกได้
 • มีประสบการณ์ทำงานประเภทธุรกิจ FMCG / FOOD จะพิจารณารับเป็นพิเศษ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

– ฝ่ายบุคคล เบอร์โทร 084-752-6424, 098-665-4793

– Email: recruitment@www.pens.co.th

– Line ID : pens8